Genetik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X     X      
BİLGİ 2 X   X X   X X X    
BİLGİ 3     X   X X        
BİLGİ 4                 X X
BİLGİ 5       X X X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X     X   X      
BECERİLER 2     X     X X      
BECERİLER 3             X X    
BECERİLER 4           X   X    
BECERİLER 5     X X X          
BECERİLER 6     X   X X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X      
YETKİNLİK 2       X   X        
YETKİNLİK 3 X           X X    
YETKİNLİK 4               X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X       X      
YETKİNLİK 2         X X X      
YETKİNLİK 3 X X     X   X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X X X
YETKİNLİK 2               X    
YETKİNLİK 3               X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X
YETKİNLİK 2               X   X
YETKİNLİK 3                 X X
YETKİNLİK 4               X    
YETKİNLİK 5       X   X        
YETKİNLİK 6               X   X