Farmakognozi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1