Eczacılık Temel Bilimleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X     X
BİLGİ 2 X X X X X X X X X X X    
BİLGİ 3   X X X X X X X X X      
BİLGİ 4 X X   X X X X X X X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X     X
BECERİLER 2 X X X X X X X X X X     X
BECERİLER 3 X X X X X X X X X X      
BECERİLER 4 X X   X         X X   X  
BECERİLER 5   X   X         X X   X  
BECERİLER 6 X X   X X X X X X X     X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X      
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X      
YETKİNLİK 3 X X   X X X X X X X X   X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X X X      
YETKİNLİK 5 X X X X X X X X X X     X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X     X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X   X X
YETKİNLİK 3   X   X         X X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2                 X X X X X
YETKİNLİK 3                          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X         X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X     X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X X   X
YETKİNLİK 4                          
YETKİNLİK 5     X           X X X   X
YETKİNLİK 6     X X X X X X X X X   X
YETKİNLİK 7 X X X X X X X X X X X X X