Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları Programı (Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X X X X  
BİLGİ 2 X X X X X X X X X X X X X  
BİLGİ 3 X X                        
BİLGİ 4     X           X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X X  
BECERİLER 2 X X X X X X X X X X X X X  
BECERİLER 3         X X   X X          
BECERİLER 4 X X             X          
BECERİLER 5     X                      
BECERİLER 6                 X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 4                 X          
YETKİNLİK 5                 X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                            
YETKİNLİK 3                            
YETKİNLİK 4                            
YETKİNLİK 5                            
YETKİNLİK 6                            
YETKİNLİK 7