İngiliz Dili Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X              
BİLGİ 2   X X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X X          
BECERİLER 2             X      
BECERİLER 3           X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X    
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3                   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X   X    
YETKİNLİK 2                 X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X   X
YETKİNLİK 2           X     X X
YETKİNLİK 3           X        
YETKİNLİK 4               X    
YETKİNLİK 5       X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X
YETKİNLİK 2                 X  
YETKİNLİK 3               X   X
YETKİNLİK 4                 X  
YETKİNLİK 5         X     X   X