Tarih Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X X X     X X
BİLGİ 2 X             X X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X       X X X X
BECERİLER 2 X X X   X X X X X X
BECERİLER 3 X X         X X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X X X   X  
YETKİNLİK 2   X   X     X X X  
YETKİNLİK 3             X X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X X X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X       X X X X X
YETKİNLİK 2   X X X     X     X
YETKİNLİK 3   X             X X
YETKİNLİK 4   X     X   X   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X   X X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3 X     X X     X   X