Sosyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                              
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3                              
BİLGİ 4                              
BİLGİ 5                              
BİLGİ 6                              
BİLGİ 7                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                              
BECERİLER 2                              
BECERİLER 3                              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4