Kadın Ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2       X                
BİLGİ 3 X X                    
BİLGİ 4 X     X                
BİLGİ 5 X                      
BİLGİ 6   X X                  
BİLGİ 7 X                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                      
BECERİLER 2   X X                  
BECERİLER 3               X   X    
BECERİLER 4           X       X    
BECERİLER 5       X                
BECERİLER 6     X     X            
BECERİLER 7   X X             X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                 X X    
YETKİNLİK 2                 X X    
YETKİNLİK 3     X                  
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5           X            
YETKİNLİK 6     X     X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2         X              
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4         X              
YETKİNLİK 5         X              
YETKİNLİK 6                       X
YETKİNLİK 7       X X     X       X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X            
YETKİNLİK 2                   X    
YETKİNLİK 3                 X   X  
YETKİNLİK 4               X   X    
YETKİNLİK 5                        
YETKİNLİK 6         X              
YETKİNLİK 7       X                
YETKİNLİK 8     X   X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X          
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5         X              
YETKİNLİK 6   X X                  
YETKİNLİK 7           X