İktisat Programı (Tezsiz/İ.Ö.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2               X      
BİLGİ 3                     X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1           X          
BECERİLER 2   X                  
BECERİLER 3     X                
BECERİLER 4       X              
BECERİLER 5           X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2           X          
YETKİNLİK 3               X      
YETKİNLİK 4                      
YETKİNLİK 5     X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2             X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X      
YETKİNLİK 2                     X
YETKİNLİK 3                      
YETKİNLİK 4                 X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X  
YETKİNLİK 2           X          
YETKİNLİK 3         X            
YETKİNLİK 4         X            
YETKİNLİK 5                      
YETKİNLİK 6