İktisat Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2               X      
BİLGİ 3                     X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                    
BECERİLER 2           X          
BECERİLER 3   X                  
BECERİLER 4     X                
BECERİLER 5       X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2           X          
YETKİNLİK 3           X          
YETKİNLİK 4               X      
YETKİNLİK 5                      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X                
YETKİNLİK 2                      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X        
YETKİNLİK 2               X      
YETKİNLİK 3                     X
YETKİNLİK 4                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2                   X  
YETKİNLİK 3           X          
YETKİNLİK 4         X            
YETKİNLİK 5                      
YETKİNLİK 6