Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2 X X X X X                    
BİLGİ 3         X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X                    
BECERİLER 2         X                    
BECERİLER 3           X   X              
BECERİLER 4               X X            
BECERİLER 5               X              
BECERİLER 6           X X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X X            
YETKİNLİK 2         X       X       X    
YETKİNLİK 3                 X     X   X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X X     X X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                     X        
YETKİNLİK 2                           X  
YETKİNLİK 3                             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                           X  
YETKİNLİK 2                           X  
YETKİNLİK 3                     X X   X  
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                       X      
YETKİNLİK 6                     X     X