Sosyal Pediatri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X     X X   X X
BİLGİ 2   X   X X   X     X
BİLGİ 3                    
BİLGİ 4                    
BİLGİ 5                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X     X        
BECERİLER 2 X X X     X   X X X
BECERİLER 3             X     X
BECERİLER 4 X X X     X        
BECERİLER 5                    
BECERİLER 6                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X     X       X
YETKİNLİK 3         X   X X X  
YETKİNLİK 4                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X       X X X X
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3                    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X   X X X  
YETKİNLİK 2 X   X X X   X X X  
YETKİNLİK 3   X X   X       X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X     X X   X X
YETKİNLİK 2   X X   X X X X X X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 4                    
YETKİNLİK 5                    
YETKİNLİK 6