Biyoistatistik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X               X
BİLGİ 2   X   X   X X   X X X X
BİLGİ 3 X       X              
BİLGİ 4 X     X       X        
BİLGİ 5 X X   X X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X   X X       X     X
BECERİLER 2   X       X     X   X X
BECERİLER 3           X     X X   X
BECERİLER 4     X X               X
BECERİLER 5 X X   X X   X          
BECERİLER 6   X     X   X         X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X     X     X X   X
YETKİNLİK 2 X   X   X   X          
YETKİNLİK 3   X             X X    
YETKİNLİK 4 X     X   X         X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X X       X   X     X
YETKİNLİK 2       X           X    
YETKİNLİK 3 X     X     X         X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X     X X       X X
YETKİNLİK 2     X X             X X
YETKİNLİK 3 X X             X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X   X         X     X
YETKİNLİK 2       X     X       X X
YETKİNLİK 3     X X       X        
YETKİNLİK 4             X       X X
YETKİNLİK 5       X X   X         X
YETKİNLİK 6 X                     X