Bilgisayar Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1     X       X          
BİLGİ 2   X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X              
BECERİLER 2         X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X         X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3                     X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X