Kök Hücre Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X                
BİLGİ 2       X              
BİLGİ 3           X X        
BİLGİ 4                   X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1             X   X   X
BECERİLER 2             X X X X  
BECERİLER 3                   X  
BECERİLER 4           X          
BECERİLER 5                   X  
BECERİLER 6                   X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X      
YETKİNLİK 2               X      
YETKİNLİK 3                 X    
YETKİNLİK 4                   X  
YETKİNLİK 5 X X X X         X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X                  
YETKİNLİK 2               X      
YETKİNLİK 3                   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2                 X    
YETKİNLİK 3               X   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X            
YETKİNLİK 2                   X  
YETKİNLİK 3       X              
YETKİNLİK 4       X              
YETKİNLİK 5                 X    
YETKİNLİK 6       X              
YETKİNLİK 7         X            
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1                      
BİLGİ 2                      
BİLGİ 3                      
BİLGİ 4                      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                      
BECERİLER 2                      
BECERİLER 3                      
BECERİLER 4                      
BECERİLER 5                      
BECERİLER 6                      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3                      
YETKİNLİK 4                      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3                      
YETKİNLİK 4                      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3                      
YETKİNLİK 4                      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3                      
YETKİNLİK 4                      
YETKİNLİK 5                      
YETKİNLİK 6                      
YETKİNLİK 7