Klinik Eczacılık Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X X X X
BİLGİ 2 X X X X X X X X X X
BİLGİ 3 X         X   X X X
BİLGİ 4 X         X       X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X X X X X X X
BECERİLER 2 X   X X X X X X X X
BECERİLER 3                   X
BECERİLER 4 X   X X X X X X   X
BECERİLER 5           X       X
BECERİLER 6           X X X   X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X X X X X  
YETKİNLİK 2 X   X X X X X X X  
YETKİNLİK 3 X   X X X X X X X  
YETKİNLİK 4 X               X  
YETKİNLİK 5 X   X X X X X   X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X     X X X     X  
YETKİNLİK 2 X X X X   X     X  
YETKİNLİK 3 X     X X       X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X               X  
YETKİNLİK 2 X     X         X  
YETKİNLİK 3   X                
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X     X         X  
YETKİNLİK 2 X     X         X  
YETKİNLİK 3 X   X X X X     X  
YETKİNLİK 4 X X   X       X    
YETKİNLİK 5 X     X         X  
YETKİNLİK 6 X               X  
YETKİNLİK 7 X