Adli Bilimler Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2   X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                
BECERİLER 2       X              
BECERİLER 3                      
BECERİLER 4         X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2           X          
YETKİNLİK 3             X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3                      
YETKİNLİK 4                      
YETKİNLİK 5                 X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3                   X