Politika Ve Strateji Çalışmaları Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X X          
BİLGİ 2       X X     X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X         X     X  
BECERİLER 2   X X X   X        
BECERİLER 3     X X X   X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X           X      
YETKİNLİK 2             X   X  
YETKİNLİK 3 X X         X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X           X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X         X     X  
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3                 X  
YETKİNLİK 4     X X X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X             X    
YETKİNLİK 2 X         X     X  
YETKİNLİK 3 X                 X
YETKİNLİK 4           X X X