Beslenme Ve Gıda Bilimleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X                
BİLGİ 2     X           X      
BİLGİ 3 X                      
BİLGİ 4       X       X       X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X X X X        
BECERİLER 2       X       X       X
BECERİLER 3               X       X
BECERİLER 4         X     X       X
BECERİLER 5       X X     X       X
BECERİLER 6               X       X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X X X X X     X
YETKİNLİK 2                 X X X X
YETKİNLİK 3                 X      
YETKİNLİK 4                       X
YETKİNLİK 5               X       X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X X X X        
YETKİNLİK 2                 X   X  
YETKİNLİK 3       X       X       X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X           X X X  
YETKİNLİK 2     X           X X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1           X X       X  
YETKİNLİK 2                     X  
YETKİNLİK 3     X           X      
YETKİNLİK 4             X     X    
YETKİNLİK 5     X       X X   X X  
YETKİNLİK 6     X             X    
YETKİNLİK 7                     X