ODYOLOJİ ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Odyoloji Doktora programı mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesine bağlı olarak başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora programı 1987-89 eğitim-öğretim yılında açılmış ve 1997-98 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar, odyoloji ve konuşma bozukluklarının farklı özelleşmiş alanlarında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları doktora programı mezunları “Bilim Doktoru” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora programı için Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları ve Eğitim Odyolojisi
alanlarında Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak

*Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını Yerine Getirmek.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları doktora eğitimi için en az 8 yarıyıl, 240 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

H.Ü. Lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlik programı için Madde 33 ve Madde 34 de öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Yeterlik sınavında başarı göstermek ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından tez önerisinin uygun bulunması.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Tez İnceleme ve Değerlendirme koşullarını yerine getirmiş olmak, tez savunmasında jüri çoğunluğu gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları ve Eğitim Odyolojisi yüksek Lisans programından veya yurtdışında eşdeğer bir dereceden mezun olmak.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Üniversite/fakülte/yüksek okullar (öğretim elemanı), Devlet hastanesi ve üniversite hastaneleri (klinik uzman), yeni doğan üniteleri, Özel hastane klinikleri, Özel odyoloji ve konuşma bozuklukları merkezleri, işitme cihazı satış ve uygulama merkezleri, Endüstriyel kurumlar ve Özel eğitim merkezleri olmak üzere geniş ve kapsamlı çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Doktora programında verilen 90 AKTS ders yükünün; 27 AKTS (% 30 ) ders yükü ZORUNLU, 63 AKTS (% 70) ders yükü ise SEÇMELİDİR. Seçmeli ders yükü isteğe bağlı olarak % 80 alan içi, % 20 ise alan dışı olarak alınabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan “Ders Bilgi Paketi” Değerlendirme Sistemi'inde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Adayın Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programından mezun olması için en az 240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Odyoloji Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Gonca SENNAROĞLU

Adres: Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

e-posta: gsennar@yahoo.com,

Cep: 0 532 778 71 39

Tel: 312.305 1667 / Faks: 312.305 2054