ODYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Eğitim Odyolojisi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ında 1997-98 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar, eğitim odyolojisinin farklı özelleşmiş alanlarında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Eğitiğm odyolojisi doktora programı mezunları “bilim doktoru” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

*Eğitim odyolojisi alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmak


*Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Başvuru Koşullarını Yerine Getirmek.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Eğitim Odyolojisi doktora eğitimi için en az 8 yarı yıl, 240 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

H.Ü. Lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlik programı için Madde 33 ve Madde 34 de öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Yeterlik sınavında başarı göstermek ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından tez önerisinin uygun bulunması.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Tez İnceleme ve Değerlendirme koşullarını yerine getirmiş olmak, tez savunmasında jüri çoğunluğu gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Eğitim odyolojisi Yüksek Lisans programlarından veya yurtdışında eşdeğer bir dereceden mezun olmak

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Eğitim Odyolojisi alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre eğitim odyolojisi özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Doktoralı Eğitim Odyologları; Üniversite/ fakülte/yüksek okullarda öğretim elemanı olarak, hastanelerde, özel sektörde, özel eğitim kurumlarında, işitme engelliler okullarında, üniversitelerde ve devlet bünyesinde olmak üzere geniş ve kapsamlı çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Eğitim Odyolojisi Doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Doktora programında verilen 90 AKTS ders yükünün; 27 AKTS (% 30 ) ders yükü ZORUNLU, 63 AKTS (% 70) ders yükü ise SEÇMELİDİR.

Seçmeli ders yükü isteğe bağlı olarak % 80 alan içi, % 20 ise alan dışı olarak alınabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan “Ders Bilgi Paketi” Değerlendirme Sistemi'inde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Adayın Eğitim Odyolojisi Doktora Programından mezun olması için en az 240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Odyoloji Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Gonca SENNAROĞLU

Adres: Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

e-posta: gsennar@yahoo.com

Tel: 312.305 1667 / Faks:312.305 2054