KOMPOZİSYON PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Ankara Devlet Konservatuvarı 1982 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 1983'te onun yerini alan 2809 sayılı kanun ile tüm yüksek öğretim kurumları ile beraber YÖK kapsamına (Hacettepe Üniversitesi) alınmıştır. Üniversite sürecinde 2005 yılından itibaren öğretim üyesi yetiştirmeye dönük olarak Sanatta Yeterlik programı açılmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a kabul edilebilmek için Devlet Konservatuvarları ya da dengi okulların Kompozisyon Sanat Dalı yüksek lisans mezunu olmak ve Giriş Sınavı'nı başarmış olmak koşulu aranır. Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program'dan mezun olabilmek için elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 24, AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; müzik ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak, üst düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış, sanat ve bilim etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, yorumlayan ve bu gelişmelere katkıda bulunan; öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık besteciler ve eğitimciler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; bestecilik hayatlarını bireysel olarak sürdürebilecekleri gibi aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında akademisyen, ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında eğitmen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda, KOM 700 Özel Konular, KOM 701 – 702 Kompozisyon I – II, KOM 721 – 722 Metod Analizi I- II, YET 790 Yeterlik Sınavına Hazırlık olmak üzere 16 ulusal kredilik zorunlu ders, 14 ulusal kredilik seçmeli ders verilmektedir. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 24 ulusal krediyi alıp programı tamamlamak zorundadır. Kompozisyon Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı'nda toplam 30 yerel kredilik ders mevcuttur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve “Ders Bilgi Paketi” paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

  1. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, 24 yerel kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla alan derslerini başarmak ve hazırlanan tez ile birlikte öğrenci aşağıdaki iki koşuldan birini yerine getirmekle yükümlüdür:

A) Öğrenci, Sanatta Yeterlik eğitiminde yer alan kompozisyon dersleri kapsamında yazdığı eserleri ve bitirme sınavı için yazacağı en az 30 dakikalık senfonik eser, konçerto vb. eserlerin bilgisayar ortamında hazırlanmış partisyonu ve varsa kaydı, ya da en az 30 dakikalık sahne eserinin (opera, operet, bale, vb.) bilgisayar ortamında hazırlanmış partisyonu ve varsa kaydı, ve bunlara ilaveten sanatta yeterlilik eğitiminde yer alan kompozisyon dersleri kapsamında yazmış olduğu tüm eserler hakkında Sanat Çalışma Raporu'nu da eserleri ile birlikte Savunma Sınavı jürisine sunar.

B) Öğrenci Savunma Sınavı'na teorik çalışmaları ile girmek istediği takdirde teori alanında (Solfej, dikte, deşifre, armoni, kontrpuan, form bilgisi vb.) yazacağı Sanatta Yeterlik tezini Savunma Sınavı jürisine sunar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. Metin Munzur (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanı) Tel: 0090 312 2126210 – 1262 Email: munzur@hacettepe.edu.tr

Yrd.Doç. A.Turgay Erdener (Kompozisyon Sanat Dalı Başkanı) Email: turgay.erdener@gmail.com