Kompozisyon Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                        
BİLGİ 2   X                      
BİLGİ 3     X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1               X          
BECERİLER 2       X                  
BECERİLER 3           X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X                
YETKİNLİK 2             X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                          
YETKİNLİK 2               X          
YETKİNLİK 3                       X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X        
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                   X      
YETKİNLİK 4                   X      
YETKİNLİK 5                     X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X     X       X          
YETKİNLİK 2                          
YETKİNLİK 3                       X  
YETKİNLİK 4                         X