HASTANE ECZACILIĞI PROGRAMI (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Eczacılık lisans eğitiminde; eczacılık mesleği için sağlanan bilgi ve beceri, çoğu zaman hastanedeki eczacılık hizmetleri açısından değerlendirildiğinde, ihtiyaca tam olarak cevap verememektedir. Lisans eğitimi süresince mesleki bilginin, özellikle hastanedeki eczacılık uygulamalarına dönüştürülmesinde yetersiz kalması; kurumsal hizmet anlayışının olduğu hastanelerde, eczacı istihdamı sırasında sorunlara yol açabilmektedir. Bu program ile; hastane hizmetlerinde gerek hasta bakımında, gerekse hastanede yürütülen eczacılık hizmetlerinin tümünde; güncel bilgi ve beceri ile donatılmış eczacıların yetiştirilmesi, mesleki pratiklerine katkı sağlanması ve hastanelerin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda yetkin eczacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın eğitim dili Türkçe'dir. Öğrenciler mezun olmak için en az 32 yerel kredi / 90 AKTS ders kredisi almalıdır. Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de yer almaktadır. Programda belirtilen temel ve mesleki dersler ile ilgili seçmeli dersler, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Klinik Eczacılık, Biyokimya, Farmakoloji, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalları ile Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalları ve Üniversitemiz bünyesindeki ilgili Bölümler tarafından verilmektedir. Uygulamalı dersler, hastane eczaneleri ile birlikte, gerektiğinde de yatan hasta klinikleri ve polikliniklerde de yürütülebilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacı olmak.

ALES ve Yabancı Dil puan koşulu aranmamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin 90 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile birlikte dönem projesini tamamlaması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az %25'inin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, derslerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlanması ve en az 2,50 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının hastane eczacılığı veya klinik eczacılık lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen Hastane Eczacılığı lisansüstü programına yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/dalında yüksek lisans, öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 65 (C1) notlarını almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hastane Eczacılığı lisansüstü eğitim programının amacı, öğrencilerin akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda, ilaçlar ve tedavisine yönelik olarak belirli bir bilgi birikimi kazanması; multidisipliner, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisi edinerek, üretilen bilginin hastanelerde yenilikçi ve kaliteli bir hizmete dönüştürülmek suretiyle kullanılmasını sağlamaktır.