Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı(2018'De 1.Sınıfa Başlayanlardan İtibaren)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12