Harita Ve Kadastro Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1       X            
BİLGİ 2       X         X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X            
BECERİLER 2     X              
BECERİLER 3         X X        
BECERİLER 4 X                  
BECERİLER 5   X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X                  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                   X
YETKİNLİK 2     X   X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X     X        
YETKİNLİK 2             X      
YETKİNLİK 3         X X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X    
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1       X         X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1     X              
BECERİLER 2     X   X          
BECERİLER 3           X        
BECERİLER 4   X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X                  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                   X
YETKİNLİK 2     X   X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1     X     X        
YETKİNLİK 2             X      
YETKİNLİK 3         X X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1               X