İnşaat Teknolojisi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X   X   X   X X  
BİLGİ 2 X X X X X X X X X X X X X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X       X   X     X   X
BECERİLER 2 X       X     X X X   X X  
BECERİLER 3 X       X             X    
BECERİLER 4   X X   X X   X X X   X X X
BECERİLER 5     X         X   X       X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2 X       X     X X X   X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X X X X X     X X X
YETKİNLİK 2 X X X   X X   X   X   X X  
YETKİNLİK 3 X       X             X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X X X   X   X   X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X X       X X       X    
BECERİLER 2   X X X X     X X X   X X  
BECERİLER 3 X       X             X    
BECERİLER 4     X         X   X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2   X X X X     X X X   X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1 X   X X X X X X       X X X
YETKİNLİK 2 X   X X X X X X       X X X
YETKİNLİK 3 X       X             X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X X X X X X