Aktüerya Bilimleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X     X   X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X   X   X     X    
BECERİLER 2 X X X   X   X     X    
BECERİLER 3       X         X X    
BECERİLER 4 X X X   X   X     X    
BECERİLER 5 X X X   X   X     X    
BECERİLER 6 X X X   X   X     X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X   X     X  
YETKİNLİK 2     X X   X X X X   X  
YETKİNLİK 3               X X X X  
YETKİNLİK 4 X X X   X   X X X      
YETKİNLİK 5           X   X X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X X   X X   X   X    
YETKİNLİK 2 X X X       X          
YETKİNLİK 3           X         X X
YETKİNLİK 4           X         X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X   X         X X  
YETKİNLİK 2   X X   X       X X    
YETKİNLİK 3               X X   X  
YETKİNLİK 4   X     X   X     X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                   X X