Bilgi Ve Belge Yönetimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X       X   X        
BİLGİ 2   X X   X     X       X
BİLGİ 3 X X       X           X
BİLGİ 4                 X     X
BİLGİ 5     X   X             X
BİLGİ 6       X X   X          
BİLGİ 7                 X X   X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X   X     X        
BECERİLER 2 X X     X X            
BECERİLER 3 X X     X X           X
BECERİLER 4     X X               X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                     X X
YETKİNLİK 2                     X X
YETKİNLİK 3                 X   X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X       X     X X   X X
YETKİNLİK 2   X X   X       X X    
YETKİNLİK 3                     X X
YETKİNLİK 4   X X   X   X X        
YETKİNLİK 5         X     X   X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X           X X
YETKİNLİK 2               X     X X
YETKİNLİK 3         X           X X
YETKİNLİK 4     X   X             X
YETKİNLİK 5                   X    
YETKİNLİK 6                     X X
YETKİNLİK 7                 X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X      
YETKİNLİK 2               X     X  
YETKİNLİK 3     X X X              
YETKİNLİK 4       X     X          
YETKİNLİK 5       X     X