Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2   X                    
BİLGİ 3     X X                
BİLGİ 4 X X   X                
BİLGİ 5 X                      
BİLGİ 6                   X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                    
BECERİLER 2     X                  
BECERİLER 3     X                  
BECERİLER 4     X X X              
BECERİLER 5       X X              
BECERİLER 6   X   X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X   X            
YETKİNLİK 2           X X          
YETKİNLİK 3           X           X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X       X          
YETKİNLİK 2     X     X X          
YETKİNLİK 3             X     X    
YETKİNLİK 4   X         X X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X    
YETKİNLİK 2                   X    
YETKİNLİK 3                 X   X X
YETKİNLİK 4                 X      
YETKİNLİK 5     X           X      
YETKİNLİK 6                   X X  
YETKİNLİK 7               X        
YETKİNLİK 8                   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                     X  
YETKİNLİK 2                     X  
YETKİNLİK 3                     X  
YETKİNLİK 4                 X   X X
YETKİNLİK 5                 X   X  
YETKİNLİK 6                     X  
YETKİNLİK 7                     X