Fizik Öğretmenliği Programı (Alm.)(5 Yıllık)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X     X   X           X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X   X     X X X      
BECERİLER 2 X X   X X         X X X      
BECERİLER 3                         X    
BECERİLER 4         X     X   X     X    
BECERİLER 5 X X     X X X                
BECERİLER 6 X X                 X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                         X    
YETKİNLİK 2                         X    
YETKİNLİK 3                         X    
YETKİNLİK 4   X               X          
YETKİNLİK 5                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X             X    
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X           X
YETKİNLİK 2                 X           X
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4                 X         X  
YETKİNLİK 5         X     X              
YETKİNLİK 6                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                             X
YETKİNLİK 2                             X
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X   X X   X     X     X    
BİLGİ 2 X X       X             X    
BİLGİ 3 X X     X X       X     X    
BİLGİ 4 X X X X X   X           X    
BİLGİ 5       X X   X                
BİLGİ 6                 X         X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                         X    
BECERİLER 2 X X X X X   X     X     X    
BECERİLER 3 X X   X X   X     X     X    
BECERİLER 4       X X   X                
BECERİLER 5       X X   X                
BECERİLER 6       X X   X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                 X   X X      
YETKİNLİK 2                 X            
YETKİNLİK 3                     X X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X X                     X    
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4   X                     X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4                             X
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                 X         X  
YETKİNLİK 7         X     X              
YETKİNLİK 8                             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                             X
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4   X                         X
YETKİNLİK 5                     X X      
YETKİNLİK 6     X                       X
YETKİNLİK 7                             X