Makina Mühendisliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X                  
BECERİLER 2   X X                
BECERİLER 3   X X                
BECERİLER 4       X              
BECERİLER 5         X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2             X X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1             X X      
YETKİNLİK 2             X X      
YETKİNLİK 3 X X                  
YETKİNLİK 4   X X                
YETKİNLİK 5   X X                
YETKİNLİK 6       X              
YETKİNLİK 7           X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X     X X      
YETKİNLİK 2             X        
YETKİNLİK 3     X                
YETKİNLİK 4             X X      
YETKİNLİK 5                 X X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X    
YETKİNLİK 2                     X
YETKİNLİK 3                   X