Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X X X   X        
BİLGİ 2 X     X X         X   X
BİLGİ 3   X   X         X   X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X   X     X        
BECERİLER 2 X             X     X  
BECERİLER 3 X             X       X
BECERİLER 4   X   X     X       X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X     X   X       X
YETKİNLİK 2 X     X       X        
YETKİNLİK 3     X     X       X    
YETKİNLİK 4 X       X     X     X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X       X   X     X X
YETKİNLİK 2     X   X   X          
YETKİNLİK 3         X X   X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X     X   X          
YETKİNLİK 2     X   X   X          
YETKİNLİK 3 X     X     X          
YETKİNLİK 4 X   X         X        
YETKİNLİK 5       X           X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X                 X
YETKİNLİK 2   X               X    
YETKİNLİK 3 X               X      
YETKİNLİK 4 X             X        
YETKİNLİK 5     X       X          
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X   X X X X   X        
BİLGİ 2 X     X X         X   X
BİLGİ 3   X   X         X   X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1     X   X     X        
BECERİLER 2 X             X     X  
BECERİLER 3 X             X       X
BECERİLER 4   X   X     X       X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1     X     X   X       X
YETKİNLİK 2 X     X       X        
YETKİNLİK 3     X     X       X    
YETKİNLİK 4 X       X     X     X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X       X   X     X X
YETKİNLİK 2     X   X   X          
YETKİNLİK 3         X X   X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1   X     X   X          
YETKİNLİK 2     X   X   X          
YETKİNLİK 3 X     X     X          
YETKİNLİK 4 X   X         X        
YETKİNLİK 5       X           X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1     X                 X
YETKİNLİK 2   X               X    
YETKİNLİK 3 X               X      
YETKİNLİK 4 X             X        
YETKİNLİK 5     X       X