Dişhekimliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
BİLGİ 2     X                
BİLGİ 3   X                  
BİLGİ 4                 X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1     X                
BECERİLER 2     X                
BECERİLER 3                 X    
BECERİLER 4   X             X    
BECERİLER 5       X         X    
BECERİLER 6       X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X            
YETKİNLİK 2         X            
YETKİNLİK 3       X              
YETKİNLİK 4                 X    
YETKİNLİK 5                 X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X                
YETKİNLİK 2                   X  
YETKİNLİK 3                   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X          
YETKİNLİK 2           X          
YETKİNLİK 3                 X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X        
YETKİNLİK 2               X      
YETKİNLİK 3     X                
YETKİNLİK 4                     X
YETKİNLİK 5             X        
YETKİNLİK 6                 X    
YETKİNLİK 7               X     X