Otomotiv Mühendisliği Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                  
BECERİLER 2   X X                
BECERİLER 3   X X                
BECERİLER 4   X X                
BECERİLER 5   X X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X            
YETKİNLİK 2       X              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1           X X        
YETKİNLİK 2             X        
YETKİNLİK 3             X        
YETKİNLİK 4           X X        
YETKİNLİK 5             X        
YETKİNLİK 6             X        
YETKİNLİK 7           X X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X     X
YETKİNLİK 2               X X X  
YETKİNLİK 3               X X    
YETKİNLİK 4               X X X X
YETKİNLİK 5               X X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                      
YETKİNLİK 2                      
YETKİNLİK 3