Kimya Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                            
BECERİLER 2   X X X                      
BECERİLER 3 X X                 X        
BECERİLER 4       X     X X              
BECERİLER 5       X     X X              
BECERİLER 6       X     X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X   X                
YETKİNLİK 2         X     X              
YETKİNLİK 3         X                    
YETKİNLİK 4             X X              
YETKİNLİK 5           X X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X              
YETKİNLİK 2                 X X          
YETKİNLİK 3                 X X          
YETKİNLİK 4                   X X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                     X   X    
YETKİNLİK 2                         X    
YETKİNLİK 3                       X X    
YETKİNLİK 4                     X   X    
YETKİNLİK 5   X                 X        
YETKİNLİK 6                       X   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                           X  
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3