Matematik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X                      
BECERİLER 2 X   X     X                
BECERİLER 3                   X        
BECERİLER 4   X X           X          
BECERİLER 5   X                        
BECERİLER 6         X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X              
YETKİNLİK 2             X X            
YETKİNLİK 3               X            
YETKİNLİK 4   X             X          
YETKİNLİK 5   X   X                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X X                    
YETKİNLİK 2       X           X        
YETKİNLİK 3                   X        
YETKİNLİK 4                 X X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X   X X          
YETKİNLİK 2               X X          
YETKİNLİK 3   X             X          
YETKİNLİK 4                     X      
YETKİNLİK 5                       X    
YETKİNLİK 6                           X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                         X  
YETKİNLİK 2                           X