Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X         X X   X   X
BİLGİ 2   X   X   X         X  
BİLGİ 3       X         X     X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1           X X          
BECERİLER 2   X       X         X  
BECERİLER 3               X     X  
BECERİLER 4                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                   X X  
YETKİNLİK 2           X       X   X
YETKİNLİK 3         X   X          
YETKİNLİK 4   X   X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X               X    
YETKİNLİK 2                   X   X
YETKİNLİK 3                   X   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1           X X   X      
YETKİNLİK 2           X X   X      
YETKİNLİK 3                   X   X
YETKİNLİK 4             X         X
YETKİNLİK 5               X     X  
YETKİNLİK 6                   X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1   X           X        
YETKİNLİK 2       X         X      
YETKİNLİK 3       X         X      
YETKİNLİK 4       X                
YETKİNLİK 5         X       X      
YETKİNLİK 6                   X   X