Diş Protez Teknolojisi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                
BİLGİ 2 X       X        
BİLGİ 3             X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X   X          
BECERİLER 2   X              
BECERİLER 3                 X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1         X        
YETKİNLİK 2   X X         X  
YETKİNLİK 3         X     X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X           X    
YETKİNLİK 2     X     X      
YETKİNLİK 3     X     X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1       X       X  
YETKİNLİK 2       X       X  
YETKİNLİK 3           X      
YETKİNLİK 4 X   X            
YETKİNLİK 5                 X
YETKİNLİK 6     X     X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1   X         X    
YETKİNLİK 2   X              
YETKİNLİK 3             X    
YETKİNLİK 4             X    
YETKİNLİK 5     X            
YETKİNLİK 6             X