Almanca Mütercim - Tercümanlık Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1     X X X           X X X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X   X X X X X X X   X  
BECERİLER 2   X X X   X X X X   X X   X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X X X X X X X X
YETKİNLİK 2       X X     X       X X X X
YETKİNLİK 3 X     X X     X     X X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X X   X         X X X  
YETKİNLİK 2       X X     X         X    
YETKİNLİK 3         X               X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X     X         X X X
YETKİNLİK 2   X     X           X   X X X
YETKİNLİK 3 X X     X           X   X X  
YETKİNLİK 4 X X X X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 5                   X X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X X X           X X X X X
YETKİNLİK 2         X                   X
YETKİNLİK 3         X                   X
YETKİNLİK 4 X X X X   X X   X   X X X X  
YETKİNLİK 5         X   X X     X X X X X