Arkeoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X   X   X                
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3                              
BİLGİ 4                              
BİLGİ 5                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X       X       X X      
BECERİLER 2 X   X X X   X X X X   X      
BECERİLER 3                              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X     X X X X   X X        
YETKİNLİK 2 X           X X X X          
YETKİNLİK 3 X X   X X   X   X     X      
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X     X              
YETKİNLİK 2 X           X X X X   X      
YETKİNLİK 3 X X   X   X X X   X          
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X   X   X       X   X      
YETKİNLİK 10                              
YETKİNLİK 11                              
YETKİNLİK 2 X   X X     X   X            
YETKİNLİK 3 X   X X   X   X X            
YETKİNLİK 4 X     X X X X X X X     X    
YETKİNLİK 5 X   X   X       X     X   X  
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X   X X         X X X X      
YETKİNLİK 10                              
YETKİNLİK 11                              
YETKİNLİK 12                              
YETKİNLİK 2   X   X     X X   X          
YETKİNLİK 3 X X   X     X X X X          
YETKİNLİK 4 X X               X X     X X
YETKİNLİK 5 X       X X X X   X X     X X
YETKİNLİK 6 X       X X X     X          
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1                              
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3                              
BİLGİ 4                              
BİLGİ 5                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                              
BECERİLER 2                              
BECERİLER 3                              
BECERİLER 4                              
BECERİLER 5                              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 10                              
YETKİNLİK 11                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 10                              
YETKİNLİK 11                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9