Felsefe Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2   X                          
BİLGİ 3     X                        
BİLGİ 4         X                    
BİLGİ 5           X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X                      
BECERİLER 2         X                    
BECERİLER 3           X                  
BECERİLER 4               X              
BECERİLER 5                 X            
BECERİLER 6                   X          
BECERİLER 7                         X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                 X            
YETKİNLİK 2                       X      
YETKİNLİK 3                           X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X                      
YETKİNLİK 2               X              
YETKİNLİK 3                     X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X                
YETKİNLİK 2                 X            
YETKİNLİK 3                     X        
YETKİNLİK 4                       X      
YETKİNLİK 5                         X    
YETKİNLİK 6                             X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X                          
YETKİNLİK 2       X                      
YETKİNLİK 3         X                    
YETKİNLİK 4           X                  
YETKİNLİK 5                   X          
YETKİNLİK 6                     X        
YETKİNLİK 7                           X