Eczane Hizmetleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                        
BECERİLER 2                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1     X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X X                  
BECERİLER 2         X         X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1         X   X          
YETKİNLİK 2           X            
YETKİNLİK 3           X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1         X              
YETKİNLİK 2               X        
YETKİNLİK 3               X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1       X               X
YETKİNLİK 2       X           X    
YETKİNLİK 3                       X
YETKİNLİK 4     X           X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1 X                   X  
YETKİNLİK 2                     X