İlk Ve Acil Yardım Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X   X   X X X      
BİLGİ 2             X       X X X
BİLGİ 3 X X X X   X   X     X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X X X X                
BECERİLER 2   X   X   X   X          
BECERİLER 3             X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1     X   X   X   X        
YETKİNLİK 2   X   X     X     X     X
YETKİNLİK 3                 X     X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X X             X   X X
YETKİNLİK 2   X   X X         X   X  
YETKİNLİK 3     X     X     X X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1 X           X            
YETKİNLİK 2 X         X              
YETKİNLİK 3     X                    
YETKİNLİK 4 X X X   X             X X
YETKİNLİK 5 X                     X X
YETKİNLİK 6   X       X X     X     X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1     X                    
YETKİNLİK 2           X X     X      
YETKİNLİK 3 X   X   X       X        
YETKİNLİK 4 X       X     X     X   X
YETKİNLİK 5   X     X         X      
YETKİNLİK 6 X X     X     X X       X