Protez Ve Ortez Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X          
BİLGİ 2 X X          
BİLGİ 3 X X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X          
BECERİLER 2   X X        
BECERİLER 3     X   X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1       X X    
YETKİNLİK 2   X X   X    
YETKİNLİK 3         X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X X        
YETKİNLİK 2       X X    
YETKİNLİK 3       X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1   X X        
YETKİNLİK 2     X   X    
YETKİNLİK 3         X    
YETKİNLİK 4         X   X
YETKİNLİK 5         X    
YETKİNLİK 6       X X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1       X   X X
YETKİNLİK 2   X   X     X
YETKİNLİK 3             X
YETKİNLİK 4           X X
YETKİNLİK 5     X       X
YETKİNLİK 6     X       X