Odyometri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1              
BİLGİ 2              
BİLGİ 3              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1              
BECERİLER 2              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
YETKİNLİK 4              
YETKİNLİK 5              
YETKİNLİK 6              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1              
YETKİNLİK 2              
YETKİNLİK 3              
YETKİNLİK 4              
YETKİNLİK 5              
YETKİNLİK 6              
YETKİNLİK 7              
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X     X    
BİLGİ 2 X X   X X    
BİLGİ 3 X X       X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X     X    
BECERİLER 2 X X X   X    
BECERİLER 3 X X     X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X X     X    
YETKİNLİK 2   X X   X   X
YETKİNLİK 3 X X X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X X     X    
YETKİNLİK 2 X X   X X    
YETKİNLİK 3 X X   X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1 X X X   X   X
YETKİNLİK 2 X X     X   X
YETKİNLİK 3     X X     X
YETKİNLİK 4 X X X X      
YETKİNLİK 5 X X          
YETKİNLİK 6     X X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1 X X   X   X  
YETKİNLİK 2       X   X  
YETKİNLİK 3 X   X     X  
YETKİNLİK 4 X X       X  
YETKİNLİK 5     X     X  
YETKİNLİK 6 X X X   X   X