Heykel Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X                  
BİLGİ 2 X X X X                  
BİLGİ 3 X X X X                  
BİLGİ 4 X X X X                  
BİLGİ 5 X X   X                  
BİLGİ 6 X X   X                  
BİLGİ 7 X X X X                  
BİLGİ 8 X X X X                  
BİLGİ 9 X X X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X X X X          
BECERİLER 2         X X X            
BECERİLER 3         X X X            
BECERİLER 4         X X X            
BECERİLER 5         X X X            
BECERİLER 6         X X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                 X X X X X
YETKİNLİK 2                 X X X X X
YETKİNLİK 3                 X X X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X X X   X
YETKİNLİK 2                   X X X X
YETKİNLİK 3                   X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X X X     X X   X
YETKİNLİK 2 X X   X X         X X   X
YETKİNLİK 3 X X   X X X         X   X
YETKİNLİK 4 X X   X X         X X   X
YETKİNLİK 5 X X   X       X   X X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X X     X X     X
YETKİNLİK 2 X X X X X X X     X X X  
YETKİNLİK 3 X X   X     X     X X   X
YETKİNLİK 4 X X   X X   X     X X   X