Resim Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X                        
BİLGİ 2 X X   X                    
BİLGİ 3 X X   X                    
BİLGİ 4 X X   X                    
BİLGİ 5     X                      
BİLGİ 6 X X     X             X    
BİLGİ 7 X X     X   X              
BİLGİ 8 X X           X            
BİLGİ 9   X                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X         X     X        
BECERİLER 2 X X         X     X        
BECERİLER 3 X             X            
BECERİLER 4 X             X   X        
BECERİLER 5 X             X   X        
BECERİLER 6 X         X                
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X               X          
YETKİNLİK 2                 X     X    
YETKİNLİK 3                 X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1               X   X   X    
YETKİNLİK 2           X       X   X    
YETKİNLİK 3   X   X     X   X   X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X                 X    
YETKİNLİK 2                 X     X    
YETKİNLİK 3             X     X        
YETKİNLİK 4             X           X  
YETKİNLİK 5                         X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X       X     X
YETKİNLİK 2           X           X   X
YETKİNLİK 3               X         X  
YETKİNLİK 4               X   X     X