Çocuk Gelişimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X               X        
BİLGİ 2   X             X            
BİLGİ 3     X               X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X     X X              
BECERİLER 2 X                 X          
BECERİLER 3         X               X    
BECERİLER 4       X   X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1               X       X      
YETKİNLİK 2           X X           X    
YETKİNLİK 3   X                   X      
YETKİNLİK 4                 X X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X             X            
YETKİNLİK 2                 X   X        
YETKİNLİK 3 X                            
YETKİNLİK 4                   X          
YETKİNLİK 5                   X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                         X    
YETKİNLİK 2             X           X    
YETKİNLİK 3             X         X      
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X             X  
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4                           X  
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1   X                          
BİLGİ 2                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1         X                    
BECERİLER 2       X                      
BECERİLER 3                              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1             X                
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                       X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                 X            
YETKİNLİK 3                   X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                         X    
YETKİNLİK 3                       X      
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                           X  
YETKİNLİK 10                              
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4                           X  
YETKİNLİK 5                           X  
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9