Elektronik Teknolojisi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X X       X X X          
BECERİLER 2         X         X X   X  
BECERİLER 3       X       X            
BECERİLER 4       X X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1         X X                
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                            
YETKİNLİK 2                   X X   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                         X X
YETKİNLİK 2                     X   X  
YETKİNLİK 3       X       X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                       X